Overnatning i sne - uden telt

Udstyr

Under arbejdet står man i sne til knæene og har fuld kontakt med sneen. Derfor bliver man meget våd. Anorak og bukser der kan holde vandet ude ( eller et ekstra sæt vindtøj), ekstra handsker (evt. gummi) og fodpose der er imprægneret er nødvendige udrustningsgenstande.

For hver 3 mand, får man brug for:
  • 2 stk. lavinespader

  • 1 stk. bredbladet letmetal skovl

  • 1 stk. snesav

  • evt. 1 stk. lavinesonde

Arbejdsgang og råd

Der kan ikke være mere end to personer i arbejde af gangen. Derfor er snehule til 2-3 personer at anbefale. Arbejdstiden forventes at være 1½ - 4 timer afhængig af erfaring, model og forholde. En person arbejder inde med at løsne sneen og en person arbejder ude med at fjerne sneen. En nødbivuak bør kunne konstrueres på 30 min. Det kan derfor hjælpe hvis man altid, undervejs gennem landskabet, lægger mærke til hvor der er muligheder for at bygge en bivuak. Således at man hurtigt kan grave sig ned ved pludseligt vejrskift. 

Væggene med en tykkelse på 30 cm har en god isolering. Indgangens øverste punkt skal være under opholdsområdets plan for at skabe en kuldegrav. Derved opnås at temperaturen i opholdsplanet bliver på minimum nul grader, og under madlavningen, kan temperaturen stige til 8-10 grader. Derfor er det vigtigt at alle væge og lofter har en jævn rundbuestil, således at afsmeltning kan løbe langs væggene og ikke drypper. Efter nogen tid vil der være dannet et islag.

Konstruktioner

Snehuletyperne kan inddeles efter forholdene de bygges under:

  1. de der graves ind  i en snevold/-drive, f. eks. øverst på en skrænt, læsiden på en bakkekam.
  2. de der graves ned i sneen, kræver dyb sne.
  3. de der konstrueres ovenpå sneen
Den første gruppe giver den bedste arbejds- og bokomfor. Den mellemste gruppe er de der bliver næsten umulige at holde varme og hårdest at bygge. Den sidste gruppe er de der er vanskeligste at bygge ordentligt og tager længst tid.

Alle disse typer bygges på højfjeldet. I skovområder anvendes andre typer, hvoraf nogle forslag ses her.

Eksempler på konstruktioner:

Her gennemgås et par grundmodeller, hvis principper kan varieres i det uendelige, således at forholdene altid bestemmer udformningen. Sneblokke indgår i mange konstruktioner, derfor startes med at lave disse, da de skal stå på højkant i min. 30 min for at hærde til brug.

Afmærkning af boligen

Efter bygningen er færdig, så skal den afmærkes. Et par ski sættes ovenpå grotten dannende et kryds og resten af stave og ski placeres i en række ud fra indgangen og på venstre side af åbningen.

Både indenfor og udenfor indgangen placeres en spade. Har du knæklys med, vil det være en fordel at have én hængende udenfor.