Overnatning i skovområder

Tilbage 

Nedgravet hule

Er man nede under skovgrænsen kan man hurtigt bygge en snehule.

Man finder et grantræ der står et sted hvor sneen ligger så højt, at de nederste grene er under sneens overflade. Inde langs stammen graves en skakt ned i dybden. Under de nederste grene graves et hulrum ud under grenene, således at disse bliver taget i hulen. Indgangshullet vil være ventilations hul.

Denne type vil ikke være blandt de varmeste, da der ikke er nogen kuldesluse. Selv tætning af indgangshullet vil ikke hjælpe meget. Dette kan ikke anbefales, da det vil nedsætte ventilationen med ophobning af kuldioxid til følge.

Byggetid på under 20 minutter. Derfor er den ideel som nødbivuak sammenlignet med vindskjul, der tager længere tid, men kræver dybere sne.

 

Bivuak

Mellem to træer bindes en skistav eller gren fast vandret i hoftehøjde. Du kan bruge en pakrem eller din lavinesnor. Skiene placeres med spidsen på stav/gren og bagenden på jorden. Over skiene lægges et lag grangrene eller bivuakposen. På skråsiderne stilles ligeledes grangrene. Dermed er dannet et vindskjul med en åben ende. Her kan placeres en Nying. Denne kan varme hele natten og dermed give varme til området. Byggetid på 30 min. Denne model kræver ingen snedybde, derimod kan løssne bruges til at eftertætne med. Åbningen placeres væk fra vinden.

Har man ikke et liggeunderlag, kan grangrene bruges som "madras".

            Tilbage