Iglo

Tilbage

Igloen er den sværeste af alle modellerne. Regn med 4-6 timer alt efter rutine og forholdene. Den kan bygges hvor der ikke er snedriver eller ret dybt snelag. Til gengæld kræver den at sneen er hård nok til at gå på.

Der startes med at laves 30 - 40 sneblokke a' 1x0,7x0,3 m. Disse stilles på højkant til hærdning. Ved at anvende skistaven som passer afmærkes en cirkel med radius som staven. Den første runde blokke placeres langs afmærkningen. Overkanten af disse skæres skråt til, således at der dannes en jævn stigning på den første runde fra første blok til sidste blok. 

Blokkene placeres nu en efter en ovenpå forrige runde blokke og skæres til således, at de får koniske kanter der peger ind/ned mod cirklens centrum på sneoverfladen. Denne tilskæring finder sted medens der er fuld kontakt mellem de tilstødende blokke - derved bliver tilskæringen samtidig en "sammensvejsning" af blokkene. Det øverste frie hjørne af blokken skal altid passe med skistavens længde, derved bliver der dannet en kuppel med radius af skistavens længde.

Der arbejdes med en person inde og en ude. Den person der arbejder inde skal huske at have en spade og snesav/stor kniv med. Når kuplen er næsten færdig skæres en sneblok ud af gulvet, der passer ind i top hullet. Indgangstunnellen udgraves nu under gulvhøjde således at den bliver vinkelret på vindretningen. Tunnelens åbning afskærmes med blokke, enten  rundt om hullet - således at der dannes en tunnel - eller en blokmur ca. 4 m væk i vindretningen. Der eftertætnes med løst sne.

Efter at kuplen er bygget kan man altid udvide igloen under gulvhøjde. Men husk at hvis opholdsområdet er under indgangshullets øverste punkt, så vil der ikke kunne dannes en kuldesluse. Igloen vil blive koldere end nødvendigt. En rigtig konstrueret iglo, vil kunne have den samme bokomfor og temperatur som en snehule.