Snegrotte

Tilbage

Snegrotten er den ideelle bolig i sneen. Den er let at bygge, kan indrettes efter behov og bokomforten er i top. Den stiller følgende krav: snedrive af en vis størrelse, typisk 3 m i dybden og 2½ m i højden, sneen må ikke være for løs eller for hård. Er terrænet udenfor indgangen let skrånende nedad, kan man let komme af med den udgravede sne.

Der startes med at grave en grøft af mandshøjde, 2½ m i dybden og ca. 1 m bred. Opholdspladserne udgraves i knæhøjde med rundbuede vægge op til grøftens start. Væggene skal overalt være ca. 30 cm tykke. Den udgravede grøft dækkes med sneblokke, således at der kun er en åbning tilbage under opholdspladsernes niveau. Der kan eftertætnes med løs sne. Ligger indgangen rigtigt i forhold til opholdspladserne, vil der dannes en kuldegrav under opholdsniveauet, derved bliver selve hulen frostfri og varm når der laves mad ca. 8-9 grader.

Husk! At lave en udluftning, ved at føre en skistav gennem taget med trensen placeret  på overfladen. Udluftningen bør være lige over kogegrejet. En gang imellem skal der røres lidt rundt. Dette for at undgå kulilteforgiftning!

Arbejdstid for to mand til en to personers grotte 1½ time - når man er rutineret, og kender hinandens arbejdsopgaver.