image\image026.jpgTilbage

Sikkerhedstræning for havkajak

1. Kammeratredning

                      a. efterfulgt af sejlads med utømt båd

                      b. efterfulgt af tømning af båd for videre sejlads, herunder tømning fra vand og i båd  

2. Selvredning med udrigger

3. Rul med lang fatning

4. Rul med kort fatning

5. Reentring med rul

                      a. efterfulgt af tømning af båd

6. Bugsering    

                      a. medens der foretages kammeratredning  

                      b. medens der sejles med utømt båd

                      c. medens der tømmes båd

 

NB! under alle former for rul er det vigtigt, at pagajen kun benyttes til støttetag og ikke som den kraftoverførende del. Det der får båden på ret køl igen er:

 

ad. 1: Der er min erfaring, at dette bedst foretages med bådene parallelt og hjælperen holder den forulykkede båd fast om cockpitkanten med diagonal fatning. Metoden er også god ved meget urolig sø og bugsering kan finde sted medens der reddes.

 

ad. 2: Pagajen monteres fast til båden bag cockpittet og paddelfloat sættes fast på den frie ende af pagajen. Det er nu muligt at entre båden ved at benytte udriggeren som støtte. En metode til selvredning når du ikke kan lave rul eller reentring. 

 

ad. 3: Med lang fatning menes, at den hånd der er nærmest båden holder om enden af bladet. Når du kommer op, skal du være hurtig til at skifte til normal rofatning, for at være klar til et støttetag. Metoden kræver således to gange skift af fatning, hvilket gør metoden mere sårbar end ved kort fatning. Derimod er du i "luftigt" vand, hvor bæreevnen ikke er så god, kan du med denne metode række længere væk fra båden og måske få bedre fat i vandet.

 

ad. 4: Med kort fatning, menes normal rofatning, som vist på billedet. Denne har den fordel, at du er klar til støttetag med det samme du kommer på ret køl. Hvilket er en fordel i hård sø og ved kort afstand mellem bølgetoppene. Du bør træne denne øvelse, hvor du skifter fatning på pagajskaftet under vandet. Det er nemlig ikke altid, at du har en ideal fatning når du kæntre. Det kan også hænde, at du får behov for at flytte bladet væk fra dig - f.eks. i "luftigt" vand - og derfor har behov for en asymmetrisk fatning.

 

ad. 5: Med reentring, menes at du har været nødsaget til at komme ud af båden efter en kæntring og skal tilbage i cockpit igen medens båden stadigvæk ligger med bunden i vejret. Formålet er at der ikke kommer for meget vand ind i båden når man nu er nødsaget til at åbne spraydækket.

 

ad. 6: Ved bugsering, er det vigtigt at de to både er forbundet på en sådan måde at et snuptag kan frigøre bådene fra hinanden - f.eks. via en cowtail.  

 

Tilbage