Jeg er diplomgodkent af Svensk Turistforening som langtursleder på vinterfjeldet. Har fungeret som langtursleder på Færøerne, Grønland og i den nordlige del af Skandinavien for forskellige rejsebureauer.

På min første langtur på ski for 35 år siden, havde jeg en rygsæk der vejede 11 kg. I dag vejer den 25 - 30 kg. I den mellemliggende periode, har jeg udvidet min erfaring med hensyn til fjeldsikkerhed, været på flere fjeldlederkurser og fungeret som langtursleder i Norge, Sverige og Grønland. Dette har bevirket denne udviklingen af udrustningen.

Specielt fjeldlederkurserne har medvirket kraftigt til den store vægtforøgelse af rygsækken, med mad til 12-14 dage og div. sikkerhedsudstyr, kogegrej og soveudstyr efter forholdene.

At kunne vurdere og få erfaring med de mange forskellige materialer der indgår i udstyret i dag er vigtigt af hensyn til sikkerheden og for at kunne begrænse den mængde udstyr der bringes med. Efter en periode med udstyrsvægten på sikkerhed er udviklingen gået over til lidt udstyr og komme hurtigt af sted. "Travel light and fast". Dette i sig selv øger også sikkerheden.

Af grundfærdigheder, som enhver der færdes i vinterfjeldet bør have kan nævnes: kunne bruge kort og kompas sikkert, tolke en vejrmelding og kunne læse hvorledes vejret udvikler sig, have færdigheder i at grave sig ned, kunne reparere de udstyrsdele der normalt gå i stykker på den pågældende type turer, god skiteknik og fysik, samt mindst et par stykker pr. gruppe bør være førstehjælps kyndig. Frem for alt, er det vigtigt at deltagerne ved hvad den pågældende tur kræver af udstyr og vide hvilke krav der bør stilles til udstyrets kvalitet, materiale og holdbarhed.

NB! Elektronisk udstyr er ikke fjeldsikkert!

udstyr_nat.jpg (30126 byte)

Find 3 fejl