Tilbage

 

Trosa, Sverige  (13.-16. oktober 2008)

 ”Verdens Ende”

 

Så nåede jeg frem til verdens ende. Selvom jeg syntes det er lidt tidligt. Nu er der intet mere der burde kunne skræmme mig. Så må jeg lede efter den anden ende af den røde tråd. Denne konklusion nåede jeg frem til midt om natten til d. 13-11-08. Endnu et skræmmende data. Nu var jeg her og så måtte jeg få det bedste ud af det. At jeg så dagen efter mødte et skilt på Långsudden, hvor jeg overnattede, der bekendtgjorde ønsket om fred på jorden på russisk, engelsk, kinesisk og arabisk, kunne måske bløde op på situationen. Tænker man over det, er dette så ikke modpoler.

Er det ikke brødrene Madsen, der mener, at verdens begyndelse ligger i Norge? Det er vist et af deres show der påstår dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg var kørt fra København med kajakken for at sejle i den sydlige del af Stockholms skærgård og var nu nået frem til byen Trosa syd for Södertälje. En ellers meget charmerende by med snævre gader og gamle huse.  

Da jeg planlage turen, var vejrudsigten ifølge www.smhi.se, temperaturer på under 10 grader og vinde over 10 m/s V med 80 % sandsynlighed. Det betød, at en tur langs vestkysten nu blev flyttet til østkysten for at være i læ for de værste vinde. Samtidig måtte jeg planlægge udgangspunkt og rute således, at jeg ville være mest muligt beskyttet for vinden. Derfor kørte jeg fra Trosa ud på halvøen der lå S for til det lille havne-/fiskerleje Store Uttervik. Ved ankomsten, midt om natten, var der en kraftig vind V. Udgangspunktet var rimeligt beskyttet mod V vinde.

Området er udgangspunkt for personfærger til de omkringliggende øer og fritidsfiskere. Derfor er der på parkeringsarealet reserveret flere pladser til dette behov. Disse pladser bliver benyttet flittigt, men alligevel bliver der plads til overs for os andre. Der kan slås telte op i områder, men det er rimeligt besværligt pga. sten klipper om det bakkede landskab, men langs vandet går det. Jeg valgte bilen

13-10-2008

Vinden var løjet af i løbet af natten. Blæste nu 5-8 m/s SV. Blev vækket af  trafikken til færgerne. Vejret var fint og bød på en god tur. Pakningen af båden tog lidt tid, men kl. 10 var jeg klar til afgang.

Sejlede S om Askö. Ved dennes sydspids, lagede jeg en kompaskurs Ø forbi fyrrene Skvallran og Rökogrundet frem mod sømærket på øen St. Grässk. På denne del af ruten kunne jeg tydeligt mærke dønningerne fra det åbne hav fra de sidste dagens blæst. Ovenpå disse dønninger, var så dagens bølger – en 3D bølgesejlads.

Ovre ved øerne fulgte jeg sejlruten igennem, frem til fyret Ölandssten, hvorfra ruten gik mod en bugt på kalvøen Udden i NØ retning forbi et par smøøer. Ovre ved Udden skulle jeg manøvrere gennem et område med sten og skær lige under vandoverfladen og brydende bølger. Det lykkedes at komme sikkert igennem til en velegnet overnatningsplads 300 m fra et større hus. Efter solnedgang begyndte det at blæse op og regnen startede.

14-10-2008

Det blæste hårdt hele natten med 12 – 14 m/s. Stod op med solen. Efter morgenmaden blæste det stadigvæk godt, men lagde sig til omkring 10 m/s. Dagen stod på solskin fra en næsten klar himmel.

I stedet for at sejle videre yderst i skærgården, besluttede jeg mig for at holde langs land for at ligge i læ for den værste vind. Hvis jeg gik længere ud, kunne jeg blive fanget af vinden på en ø, uden mulighed for at komme derfra.

Da jeg lagde ud fra overnatningsstedet, skulle jeg igennem et område hvor bølgerne brød. Da området har flere sten i og lige under overfladen, var det ikke helt klart, ud fra bølgerne, at vurdere, hvilke bølgebrud der skyldtes sten eller blot lavere vand. Det samme problem var ved S enden af Udden, mellem denne og øen Sängholmen. Der måtte ”føles” frem. Begge steder gik det godt. Efter at have rundet Udden gik kursen N og i dejlig læ for land. Længere mod N udenom de tre øer og forbi Kalkskär med kurs direkte mod Yxlö. Her fremme fandt jeg et læsted overfor øen Slangh – godt i læ og direkte udsat for solen.

Herfra tog jeg kursen NØ på ydersiden af en række øer frem til Muskö. Efter at havde rundet det SØ hjørne mod N mellem Älvsnabben og Ekesgarn. Da der ligger et flådeanlæg på Bjurshagen, er et større område her forbudt område med flere skiltninger. Uden at komme ind i dette område, kan der sejles mellem Bjurshagen og Muskö´s NØ halvdel – et meget flot område på denne årstid, hvor alle turisterne er væk. Overnattede på Muskö overfor Bjurshagen´s N ende.

Vinden døde hen under solnedgang. Den eneste støj, var en hund der gøede nogle km væk.

15-10–2008

Det blev en kold og fugtig nat med megen rim på teltets inderside og i luften. Det skulle blive en dejlig dag – solrig og let vind. Kurs Ø om Muskö ind mellem denne og Björnholmen. Lige da jeg rundede den Ø ende af Muskö mødte jeg et flådefartøj. Det så ud som det skulle hente nogle personer der sad inde på land og ventede. N for Muskö kan det godt betale sig at sejle S om Gersh. Ellers havner man i en masse siv. Ude i Horsfjärden et kryds over til Långgarn. Rundt om dennes S ende og ind i Ådfjärden langs V siden af Herrön. Længere mod S skal man finde passagen mellem denne og fastlandet – der er flere små fjorde i området. Efter frokost trak skyerne sammen – en front var på vej. Senere på aften begyndte det at blæse op og regne kraftigt.

Sejlede ind gennem Nynäshamns havn V for Brunsviksholmen. Nynäshamn er en olie- og færgehavn med åbne kajanlæg kun beskyttet af de omkringliggende øer. Stort bilfærge anlæg for Polferris. Dette i den N ende af byen, medens der i den S ende er flere større anlæg for sejlsportsfolket.

Et stykke S for byen findes der flere småøer med gode overnatningspladser. Umiddelbart N for Järflotta, hvor sejlruten fra Nynäshamn går snævert mellem 2 små klippeøer fandt jeg et godt overnatningssted tids nok til at komme i læ for den begyndende regn. Stedet er ikke helt efter bogen, da det er et beskyttet område. Senere på aftenen kom der da også en båd forbi, der sejlede meget søgende rundt.

Efter Trangiaen er slukket og mørket faldet på, er her helt stille. Kun brudt af vandets klukken, en fugl der gør anskrig og et rutefly ovenover skyerne.

16 – 10 – 2008

Dagen blev meget regnfuld og blæsende. Det meste af ruten var ind imellem øer og holme rundt i snævre passager for at komme N om Torö. Godt i skjul for vinden. Det er blot at følge den markerede sejlrute. Nord for Oxnö (den store) er der en snæver passage mellem denne og Malhuvud. Her var der en kraftig strøm der gik min vej. Det drejer sig om 10 – 20 m. Kommer man den anden vej skal der arbejdes for at komme igennem. Det er tvivlsomt om strømretningen altid er i denne retning. Lidt længere fremme er der en bro med 2 m i højden. Denne er kun åben i sommermånederne hver time.

Efter at have sejlet rundt i dette snævre farvande, kom jeg nu ud i det mere åbne. Her kunne jeg begynde at mærke den kraftige vind fra SV. Min kurs var SV. Derfor søgte jeg hurtigt over fjordarmen til modsat bred for at finde lidt læ for vinden. Ved sydenden af halvøen ved Lindholmen gjordes holdt for frokost på en lille stensætning godt i skjul for vinden – der nu kunne føles i sin fulde styrke – og samtidig observere for videre sejlads. Selv inde i en bugt bagved en række af små øer, var der bølger.

Efter frokost sejlede jeg ind i bugten og i skjul af øerne listede jeg mig ud i det åbne. Der var ca. 2,5 km over til den næste række øer med læ muligheder. Efter 10 min var jeg ikke kommet nævneværdigt væk fra bugten. Det ville tage for lang tid og koste for mange kræfter at nå over, og så ville der være flere lignende overfarter forude jeg befandt mig nu yderst i den større fjord der ledte op til Södertälje. Tilbage i læ og ”kaffepause” – rekognoscering for alternativ transport. En god havkajakroer planlægger med henblik på at undgå at blive låst i en vindfælde. Et kryds på 2,5 km plejer ikke at skabe disse problemer.

Der var et hold håndværkere i området. De var i gang med at opføre et sommerhus. En samtale med dem afslørede at der ikke var nogle transportmuligheder tilbage til Trosa uden at tage omkring Södertälje med taxa – en tur på 150 km og nærmeste taxa var i Södertälje. De mente i øvrigt, at der ville komme en aftagning i vinden hen under aften, selv boede de i Nynäshamn. Så var der blot at vente og forberede sig på natsejlads.

Efter et par timer var vinden til at komme frem imod – kurs Ø mod Österholmarne`s S spids. Videre mod S af Fifång. Da jeg rundede dette punkt, stødte jeg på en løsreven rød sejlafmærkning der lå på stenene. Videre gik ruten N om Oxnö (den lille), Kråmö og Bokö-Oxnö i mørke. Fremme ved Bokö-Oxnö begyndte jeg at sejle efter lysafmærkningerne da der er mange skær og sten i området. Sejladsen her i mørke med næste ingen vind var meget flot – lys i husene, de farvede sejllys, himlen og månen der lyste op når skyerne var væk.

Fremme ved begyndelsesstedet gik pakningen af bilen hurtigt og hjemrejsen begyndte. Det blev en lang dag.

Området er godt til varieret sejlads efter behov. Fjorden N til Södertälje er lang og gradvis indsnævrende. Der er masser af småøer der er ubeboede og selv på de større øer er der langt mellem beboelserne. Derfor kan man altid finde overnatning. Enkelte steder er der anlagt overnatninger. På mit oversigtskort er der markeret betydeligt flere end på detailkortene. Med hensyn til kort, så irriterer det mig, at de nye svenske Søsportskort blive trykt i en formindsket papirstørrelse og i flere forskellige målestokke i den samme udgivelse. Det bliver svært at bevare overblikket.

 

Dato

Kurs

Vind m/s

Overnatning

Km

13/10

8 è SV

V på Udden spids

26

14/10

N, NØ

10 S -SV

Muskö Ø del

36

15/10

Ø, V, SV

S let

V horn på Järflotta

40

16/10

Varieret

SV hård

Hjemme

39

Sum

 

 

 

      141

 

Tilbage