Tilbage

Haparanda (Sverige) – Vasa (Finland)

d. 15. – 30. juli 2006

   Deltagere

Mig selv og alene. Båd var en Quest fra Seaward i Canada.

    Info

Finske kyst

Er på denne strækning åben. Der er ingen skærgård eller fjorde af betydning – enkeltstående øer forefindes hist og pist. Ellers åben kyst. Kystlinien består udelukkende af sand og sten. At komme på land kan være besværligt, da der er mange sten i vandlinien og i vandet. Der er mange små og store sandstrande – mange af dem ligger lige i vindlinien. Ofte er man nødsaget til at sejle 1-3 km til havs for at undgå sand- og stenbanker.

Havne

Langs med kysten, er der anlagt havne med ca. 15 km`s afstand. Disse kan bruges til overnatning i tilfælde det ikke skulle lykkes at finde alternative steder. Der findes i hovedtræk tre forskellige typer.

Industri havne

Disse findes ved alle de større byer og fabriksanlæg. Her vil jeg ikke anbefale nogen at søge hen.

Fiskeri havne (signatur fisk)

Det er små havneanlæg der er beregnet for fritidsfiskere der har joller og mindre fiskerbåde liggende. Der kan være små hytter til opbevaring af grej. Som regel er der ingen mulighed for at købe ind eller blot få vand. Efter kl. 18 er de som regel øde. Dog skal man forvente, at hen ad midnat, så kommer egnens unge og kører motorræs på anlægget. Det vil være muligt at finde et hjørne hvor man kan slå sit telt op.

Service havne (signatur sejlbåd)

Her kan der være mulighed for alt fra en lille stenanlagt bølgebryder på en ubeboet ø uden vand til det helt store anlæg for havgående lystsejlere og hvor der forefindes alt, inklusiv restaurant af vekslende kvalitet. Her kan man altid finde et sted at slå sit telt op eller man får tilbudt et gratis værelse – så længe man ikke er en gruppe. Man er altid velkommen.

Endelig findes der en kombination af fiskeri og service havne.

Vejret

Grundet kystens beskaffenhed bør man altid have tjek på vejret og de nærmeste havne.

Telefoni

Der findes en vejrtjeneste der kan ringes til. Denne giver mulighed for specifik vejrmelding for mindre områder af gangen. Vejrtjenesten nås via Søfartsverket på nr. 060010670, for prognose tastes 3 for område 18#, 19# og 20# for henholdsvis det sydlig, midterste og nordlige område af min rute. For en mere lokal observation trykkes 1 og et trecifret nummer (se søkort) med # efter.

Radio

Der findes radiostationer der taler finsk og nogle taler svensk. De har alle en form for vejrmelding om morgenen, midt på dagen og om aftenen. Frekvens og tidspunkt henvises til nettet og søkortene. De frekvenser jeg brugte oftest var 99,8 MHz og 102,8 MHz.

Sprog

Sprogmæssigt kan ruten opdeles i tre områder. Den nordlige og sydlige tredjedel talte og forstod man svensk/engelsk. I den midterste del talte og forstod man overvejende kun finsk.

Ordbog

Vindretning 

Vest

Syd

Nord

Øst

Lansi

Et’ela

Pojønen

Itla

 Tabel 1: Stavemåde kan have fejl

Talrækken

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Yksi

Kaksi

Kolme

Nelja

Vici

Kusi 

Seitsemen

Kaharesan

Yhresan

Kymenen

 Tabel 2: Efter 10 bliver det 10+3 = 13 udtalemæssigt. Stavemåde kan have fejl.

   Turbeskrivelse

   Oversigt

Dato

Vind

Kurs

Strøm

Overnatning

Distance

15. juli

 

 

 

Ajoskrunni Itä

42

16. juli

 

 

 

S for Halttula

35

17. juli

>12 m/s SV

 

 

Overligger pga. vejr

0

18. juli

14 – 16 m/s NV

 

 

Overligger pga. vejr

0

19. juli

 

 

 

v/Praava havn

36

20. juli

 

 

 

N/ Nenännokka

43

21. juli

 

 

 

Tauvo

45

22. juli

 

 

 

Vaaranlahti

48

23. juli

 

 

 

Yppäri havn

10

24. juli

 

 

 

Pauha

42

25. juli

 

 

 

Trullevi

47

26. juli

 

 

 

Mässkär

47

27. juli

 

 

 

Hviledag

0

28. juli

 

 

 

Västerskatan

52

29. juli

 

 

 

Broen Ø f/Replot

51

30. juli

 

 

 

Vasa færgehavn

15

Km i alt

 

 

 

 

  513

 Tabel 3: Distancerne er målt med en kortmåler.

   Tilbage